BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"wytwór" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wytwór" po polsku

wytwór

rzeczownik
 1. product *****
  • wynik, wytwór
   Monsters are only the product of our imagination. (Potwory są tylko wytworem naszej wyobraźni.)
   I'm sorry, my bad behaviour was the product of my argument with her. (Przepraszam, moje złe zachowanie było wynikiem mojej kłótni z nią.)
   My nightmare was a product of watching a horror film. (Mój koszmar był wynikiem oglądania horroru.)
   zobacz także: result
 2. creation ***
  • dzieło, kreacja, wytwór [COUNTABLE]
   We had to wait another 10 years for the next creation of this eminent writer. (Musieliśmy zaczekać kolejne 10 lat na następne dzieło tego wybitnego pisarza.)
   Can you call this album a genius creation? (Czy można nazwać ten album genialną kreacją?)
   Ziggy Stardust is yet another creation of David Bowie. (Ziggy Stardust to kolejna kreacja Davida Bowiego.)
 3. creature ***
  • twór, wytwór (coś złego stworzonego przez osobę lub organizację) formal [COUNTABLE]
   This monster is the creature of the evil doctor. (Ten potwór jest tworem złego doktora.)
   This laboratory has created a creature able to kill half of the town. (To laboratorium stworzyło twór, który jest w stanie zabić połowę miasteczka.)
 4. figment

powered by  eTutor logo