"go on" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go on" po angielsku

go on *****

phrasal verb
 1. dziać się dalej, iść do przodu
  We can't go on living like this. (Nie możemy tak dalej żyć.)
  She didn't even look up. She just went on reading. (Ona nawet nie spojrzała w górę. Po prostu dalej czytała.)
  link synonim: continue
 2. kontynuować, robić dalej
  I went on reading despite all the noise in the room. (Czytałam dalej, pomimo całego hałasu w pokoju.)
  She sat down and went on drinking tea. (Ona usiadła i kontynuowała picie herbaty.)
  You can go on studying, I won't bother you anymore. (Możesz dalej się uczyć, nie będę ci już przeszkadzać.)
 3. trwać bez przerwy
  This situation will go on indefinitely if we don't do something. (Ta sytuacja będzie trwać bez przerwy w nieskończoność jeżeli czegoś nie zrobimy.)
  I hope it will not go on into the early hours. (Mam nadzieję, że to nie będzie trwać do wczesnych godzin rannych.)
  I believe the war is not over, it goes on. (Sądzę, że wojna się nie skończyła, ona trwa bez przerwy.)
 4. wydarzyć się, dziać się
  What's going on here? (Co tu się dzieje?)
  I have no idea what is going on here. (Nie mam pojęcia co tu się dzieje.)
  link synonim: go off
 5. zrobić następną rzecz
  When you finish this task, you can go on. (Kiedy skończysz to zadanie, możesz zrobić następne.)
 6. mówić dalej
  He went on about the dangers our company poses to the environment. (On mówił dalej o tym, jakim zagrożeniem dla środowiska jest nasza firma.)
  I didn't mean to interrupt you, please go on. (Nie chciałem panu przeszkodzić, proszę mówić dalej.)
 7. mów dalej język mówiony
  Your idea seems interesting. Go on. (Twój pomysł wydaje się interesujący. Mów dalej.)
  Go on. I think we might be interested in your offer. (Mów dalej. Myślę, że możemy być zainteresowani twoją ofertą.)
  Go on, I want to know all the details. (Mów dalej, chcę poznać wszystkie szczegóły.)
 8. dalej (używane, aby wyrazić zgodę na coś) język mówiony
  Go on, I want to see how this works. (Dalej, chcę zobaczyć jak to działa.)
  Go on, you can borrow my car. (Dalej, możesz pożyczyć mój samochód.)
 9. nie wierzyć  BrE przestarzale
  I can't go on she sold her only goat. (Nie mogę uwierzyć, że ona sprzedała swoją jedyną kozę.)
  I don't go on the words she says. She is lying. (Nie wierzę w jej słowa. Ona kłamie.)
 10. zacząć działać (o maszynie)
  It may take a while before this computer goes on. (Może minąć trochę czasu zanim ten komputer zacznie działać.)
  I hope the engine will go on, I don't want to be late. (Mam nadzieję, że silnik zacznie działać, nie chcę się spóźnić.)
 11. mijać (o czasie)
  Time went on but he didn't change. (Czas mijał, ale on się nie zmienił.)
  Although time goes on, she's still beautiful. (Chociaż czas mija, ona wciąż jest piękna.)
 12. zachowywać się w określony sposób  BrE potocznie
  I can't go on like this! (Nie mogę się tak dłużej zachowywać!)
  I'll have to break up with her if she goes on like that. (Będę musiał z nią zerwać, jeśli dalej będzie się tak zachowywała.)
 13. iść na przedzie
  He went on before the crowd. (On szedł na przedzie tłumu.)
  My dog was going on trying to catch the cat. (Mój pies szedł na przedzie, próbując złapać kota.)
  link synonim: go on ahead
 14. mówić za dużo potocznie
  She goes on and on, until I go to sleep. (Ona mówi za dużo, aż chce mi się spać.)
  My brother is one of the people who goes on about themselves. (Mój brat jest jednym z tych ludzi, którzy za dużo o sobie mówią.)
 15. stale krytykować  BrE potocznie
  He goes on about our policies. (On stale krytykuje naszą politykę.)
  His mom went on about him and it inspired his novel. (Jego mama stale go krytykowała i to zainspirowało jego powieść.)
 16. robić postęp, rozwijać się  BrE potocznie
  I think the effort goes on in the right direction. (Uważam, że wysiłek idzie w dobrym kierunku.)
  We've invested money to go on. (Zainwestowaliśmy pieniądze, aby rozwijać się.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. zaczynaj!, mów dalej! język mówiony
  I have to know everything. Go on! (Muszę wiedzieć wszystko. Zaczynaj!)
  Go on! Finish the story! (Mów dalej! Dokończ tę historię!)
phrasal verb
 1. przejść do czegoś (np. do następnego pytania)
  Let's go on to the next question. (Przejdźmy do następnego pytania.)
  He went on to the next point. (On przeszedł do kolejnego punktu.)
phrasal verb
 1. zostać wydanym na coś (np. na czynsz)
  All her pocket money went on sweets. (Całe jej kieszonkowe zostało wydane na słodycze.)
  All the money I earn goes on our basic needs. (Wszystkie pieniądze, które zarabiam zostają wydane na nasze podstawowe potrzeby.)
 2. opierać się na czymś (np. na dowodach)
  Our verdict goes on the young woman's words. (Nasz wyrok opiera się na słowach tej młodej kobiety.)
  My opinion went on exclusively on what he said about you. (Moja opinia opierała się wyłącznie na tym, co on o tobie powiedział.)

Powiązane zwroty — "go on"

phrasal verb
inne
inne
idiom
czasownik

"go on" — Słownik kolokacji angielskich

go on kolokacja
 1. go czasownik + on przyimek = dziać się dalej, iść do przodu
  Bardzo silna kolokacja

  Well, what do you think went wrong on your end?

  Podobne kolokacje:
 2. go czasownik + on przysłówek = dziać się dalej, iść do przodu
  Silna kolokacja

  There's no reason why people should be treated any differently because something's going on.

  Podobne kolokacje: