KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"złożyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "złożyć się" po polsku

złożyć się

czasownik
 1. concur
 1. happen to do something
  • złożyć się (np. tak się składa, że...)
   I happen to know what is the solution of the equation. (Tak się składa, że znam rozwiązanie tego równania.)
phrasal verb
 1. fold away  
 2. dub up
czasownik
 1. fold **
  • składać, złożyć, zginać (np. ubrania, mapę) [TRANSITIVE]
   Fold your clothes, please. (Poskładaj swoje ubrania, proszę.)
   I folded the map and I put it in the glove compartment. (Poskładałem mapę i włożyłem ją do schowka samochodowego.)
   Fold this shirt before putting it in the suitcase. (Złóż tę koszulę przed włożeniem jej do walizki.)
   I can't fold this map, it's too big, can you help me? (Nie mogę złożyć tej mapy, jest za duża, możesz mi pomóc?)
   You can fold the map. I know where we are. (Możesz złożyć mapę. Wiem, gdzie jesteśmy.)
 2. deposit **
 3. collapse ***
  • złożyć (np. parasol, mebel) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He collapsed his umbrella as he entered the hallway. (On złożył swój parasol, kiedy wszedł do korytarza.)
   He collapsed his bike to make more space. (On złożył swój rower, żeby zrobić więcej miejsca.)
   The chair collapsed under his weight. (Krzesło złożyło się pod jego ciężarem.)
   The wind was so strong that my umbrella collapsed. (Wiatr był taki silny, że mój parasol się złożył.)
 4. concertina
 1. bow the knee
czasownik
 1. file ****
 2. submit **
  • przedstawiać (sprawę), składać (np. rezygnację), przedkładać, dostarczać (dokumenty) [TRANSITIVE]
   You must submit your application by January 1st. (Musisz dostarczyć swoje podanie do pierwszego stycznia.)
   The developers submitted building plans for approval. (Deweloperzy dostarczyli plany budowy do zatwierdzenia.)
 3. contribute , ***
  • pisać (np. do gazety), składać (np. artykuł)
   I'm contributing an article for a local newspaper. (Składam artykuł dla lokalnej gazety.)
   She contributes to a right-wing paper regularly. (Ona regularnie pisze do prawicowej gazety.)
 4. assemble **
 5. spawn *
 6. tuck **
  • składać (np. koszulę), podwijać (np. nogi pod siebie) [TRANSITIVE]
   She tucked her legs under her. (Ona podwinęła nogi pod siebie.)
   He tucked a shirt and put it into his backpack. (On złożył koszulę i włożył ją do plecaka.)
 7. stage ****
 8. lodge **
  • wnosić (protest), składać (oświadczenie) [TRANSITIVE]
   I'll have to lodge a complaint with Mrs. Baker. (Będę musiał złożyć zażalenie do Pani Baker.)
 9. stow
 10. render **
 11. proffer
 12. furl
 13. set *****
phrasal verb
 1. hand something in *
 2. pass something in
 3. put something together , także: put together something **
 4. pull something together
 5. slot something together
idiom
 1. fold something up , fold up
  • złożyć coś (np. ubranie, kartkę papieru)
   Fold the paper up in half. (Złóż kartkę papieru na pół.)
   Fold your clothes up, Jessica. (Złóż swoje ubrania, Jessica.)
phrasal verb
 1. make up something *** , make up ***
  • tworzyć coś, składać się (na coś), stanowić (część całości)
   Can you make a salad up from these ingredients? (Czy możesz stworzyć sałatkę z tych składników?)
   All of these traits make up a perfect companion. (Wszystkie te cechy tworzą idealnego kompana.)
   Teenagers make up most of our customers. (Nastolatki stanowią większość naszych klientów.)
czasownik
 1. consist ***
 2. comprise **
czasownik
 1. submit something to somebody
phrasal verb
 1. not add up

"złożyć się" — Słownik kolokacji angielskich

fold away kolokacja
Popularniejsza odmiana: folded away
 1. fold czasownik + away przysłówek = złożyć się
  Luźna kolokacja

  As it was, the field slowly folded away less than five minutes later.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo