"składać dzięki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "składać dzięki" po polsku

"składać dzięki" — Słownik kolokacji angielskich

give thanks kolokacja
  1. give czasownik + thanks rzeczownik = składać dzięki
    Bardzo silna kolokacja

    A fact for which we may yet have reason to give thanks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo