"wnosić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wnosić coś" po polsku

czasownik
 1. contribute , ***
  • wnosić (swój wkład do czegoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The students contributed their own time to the project. (Studenci poświęcili swój własny czas na projekt.)
   He contributed a lot to my life, I'm happy thanks to him. (On wiele wniósł do mojego życia, dzięki niemu jestem szczęśliwy.)
   It will help us to contribute to a common perspective for the future. (To pomoże nam wnieść wkład do wspólnej perspektywy na przyszłość.)
   zobacz także: pitch in
 2. introduce ****
 3. file ****
 4. lodge **
  • wnosić (protest), składać (oświadczenie) [TRANSITIVE]
   I'll have to lodge a complaint with Mrs. Baker. (Będę musiał złożyć zażalenie do Pani Baker.)
 5. bring *****

wnosić coś

phrasal verb
 1. put something in * , także: put in something **
czasownik
 1. emend , emendate

powered by  eTutor logo