"compound word" — Słownik kolokacji angielskich

compound word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrost
  1. compound rzeczownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Since then, they are written only at the beginning of a word and in compound words.

    Podobne kolokacje: