"zbudować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zbudować coś" po polsku

zbudować coś

phrasal verb
 1. pull something together
Build Your Own Home - Self-Help Enterprises Build Your Business By Promoting Competitors
czasownik
 1. build *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Someone is planning to build a house on that vacant lot. (Ktoś planuje zbudować dom na tamtej pustej działce.)
  He has been building this house for over three years. (On buduje ten dom od ponad trzech lat.)
  My grandfather has helped build this church. (Mój dziadek pomagał budować ten kościół.)
 2. construct ***
  • budować, konstruować [TRANSITIVE]
   If we had more land, my son could construct his own house. (Jeśli mielibyśmy więcej ziemi, mój syn mógłby zbudować swój własny dom.)
   It took at least seven hours to construct the stage. (Budowa sceny zajęła co najmniej siedem godzin.)
 3. rear *** , rear up
  • budować, wznosić [TRANSITIVE]
   Three new buildings were reared up in the centre of the city. (Trzy nowe budynki zostały wzniesione w centrum miasta.)
   A construction company is rearing my cottage. (Firma budowlana buduje mój domek wiejski.)
 4. erect *
 5. raise *****
 6. preerect
czasownik
 1. build ***** , build up **
  • budować się (np. emocje, napięcie) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Let the tension build up a bit before you resolve the conflict. (Pozwól, żeby napięcie się nabudowało zanim rozwiążesz konflikt.)
   All these emotions have been building up in me for years. (Wszystkie te emocje budowały się we mnie przez lata.)
phrasal verb
 1. set something up

powered by  eTutor logo