"nawalać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nawalać" po polsku

nawalać

phrasal verb
 1. play up  
 2. act up
  • nawalać, nie funkcjonować poprawnie (np. o sprzęcie)
   My knee is acting up again. (Moje kolano znowu nawala.)
   I hate it when my computer acts up while I'm at work. (Nienawidzę, kiedy mój komputer nawala podczas gdy jestem w pracy.)
idiom
 1. be on a blink potocznie , także: go on a blink
  • psuć się, nawalać
   My car is on a blink, I need to go to the mechanic. (Mój samochód nawala, muszę jechać do mechanika.)
   I need to buy a new phone because my old one went on a blink. (Muszę kupić nowy telefon, bo stary się zepsuł.)
 2. be on the fritz
czasownik
 1. go on the blink
czasownik
 1. screw ** , screw up  
  I screwed up, I'm a failure. (Nawaliłem, jestem porażką.)
 2. go haywire
 3. dog , ****
  • nawalić, spieprzyć, schrzanić slang
   Do not dog this, I won't give you another chance. (Nie spieprz tego, nie dam ci kolejnej szansy.)
   If you dog again, I'll have to break up with you. (Jeśli znowu nawalisz, będę musiał z tobą zerwać.)
 4. go phut    BrE potocznie
 5. cark
phrasal verb
 1. fall through
 2. pack in
 3. pack up
 4. strike out *
 5. conk out
 1. get bust   potocznie
idiom
 1. screw the pooch

"nawalać" — Słownik kolokacji angielskich

play up kolokacja
 1. play czasownik + up particle = nawalać
  Bardzo silna kolokacja

  We want to play up the history of the building.

  Podobne kolokacje: