"spieprzyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spieprzyć" po polsku

spieprzyć

czasownik
 1. dog , ****
  • nawalić, spieprzyć, schrzanić slang
   Do not dog this, I won't give you another chance. (Nie spieprz tego, nie dam ci kolejnej szansy.)
   If you dog again, I'll have to break up with you. (Jeśli znowu nawalisz, będę musiał z tobą zerwać.)
 2. balls-up , balls up
 3. bollix   American English slang
 4. arse up
idiom
 1. drop the ball
phrasal verb
 1. bollocks up   wulgarnie
czasownik
 1. pap
idiom
 1. go tits up
 2. shit the bed
 1. go arseways slang  
  If everything goes arseways, we will have to do it one more time. (Jeśli wszystko się spieprzy, będziemy musieli zrobić to jeszcze raz.)
  Irish English slang

"spieprzyć" — Słownik kolokacji angielskich

drop the ball kolokacja
 1. drop czasownik + ball rzeczownik = schrzanić, spieprzyć, spartaczyć, zawalić
  Zwykła kolokacja

  "Your father and I pretty much dropped the ball on our original project."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo