"pitch ball" — Słownik kolokacji angielskich

pitch ball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piłka boiska
  1. pitch czasownik + ball rzeczownik
    Silna kolokacja

    Every time you looked up this season, he was pitching good ball.

powered by  eTutor logo