"drop hints" — Słownik kolokacji angielskich

drop hints kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aluzje kropli
  1. drop czasownik + hint rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Soon Ginger is dropping hints as to what she wants.

    Podobne kolokacje:

podobne do "drop hints" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drop hints" po angielsku

idiom
drop a hint = dać wskazówkę (np. dotyczącą lokalizacji czegoś)
czasownik

powered by  eTutor logo