"drop plans" — Słownik kolokacji angielskich

drop plans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plany kropli
  1. drop czasownik + plan rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Thanks to their pressure, the state dropped its plans for I-485 in 1973.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo