"provide hints" — Słownik kolokacji angielskich

provide hints kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz aluzje
  1. provide czasownik + hint rzeczownik
    Silna kolokacja

    And like any really deep conversation, this one provides hints about how to continue thinking after it's over.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo