BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"zepsuć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zepsuć" po polsku

zepsuć

czasownik
 1. ruin **
  • zrujnować, zepsuć [TRANSITIVE]
   Every time I have a plan, you just have to ruin it. (Za każdym razem, gdy mam jakiś plan, ty po prostu musisz go zrujnować.)
   Bad weather ruined my plans for the weekend. (Brzydka pogoda zepsuła moje plany na weekend.)
   link synonim: spoil
 2. corrupt *
 3. spoil *
 4. blow , ****
  • zawalać sprawę, zepsuć (coś), przepuścić (np szanse na coś) informal [TRANSITIVE]
   Don't blow it. (Nie zepsuj tego.)
   I won't give you another chance because I know you'll blow it anyway. (Nie dam ci kolejnej szansy, bo wiem, że i tak zawalisz sprawę.)
 5. crater *
 6. empoison
 7. crool Australian English slang
phrasal verb
 1. throw something off
 2. stuff up
 3. crap out

zepsuć, zepsuć się

Broken TV Screen Wallpaper - WallpaperSafari
czasownik
 1. break *****
  • zepsuć, zepsuć się, popsuć, popsuć się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The TV broke, and I had to fix it. (Telewizor się zepsuł, i musiałem go naprawić.)
   My cooker broke and I'm hungry. (Moja kuchenka się zepsuła i jestem głodny.)
   I accidentally broke the computer. (Przypadkowo popsułem komputer.)
phrasal verb
 1. balls something up British English , balls up something British English , ball something up American English , ball up something American English
 2. gum up
 3. fuck up , fuck up something , fuck something up , fuck shit up
 4. cock something up
 5. louse something up
 6. muff something up , muff something
 7. crap up something
idiom
 1. do violence to something   formal
  Your son did violence to our computer - you have to pay for it. (Twój syn zepsuł nasz komputer - musisz za niego zapłacić.)
  Be careful with my phone - don't do violence to it! (Ostrożnie z moim telefonem - nie zepsuj go!)
 2. put a damper on something
 3. cast a cloud over something  
 4. play merry hell with something
 5. put the mockers on something
czasownik
 1. do a job on something
Break Down Small.jpg
phrasal verb
 1. break down **
  • popsuć się, zepsuć się
   The photocopier is always breaking down. (Ksero się ciągle psuje.)
   Our car broke down and we had to walk home. (Nasz samochód się zepsuł i musieliśmy iść do domu na piechotę.)
   I'm sorry I'm late, my car has broken down. (Przepraszam za spóźnienie, zepsuł mi się samochód.)
   link synonim: fail
   zobacz także: die
 2. go off **
 3. pack up
czasownik
 1. crash ***
  • zepsuć się, paść, zawiesić się (np. o komputerze) [INTRANSITIVE]
   The program crashes every time I click this button. (Program zawiesza się za każdym razem, gdy klikam ten przycisk.)
   Luckily, I had saved the document before the computer crashed. (Na szczęście zapisałem ten dokument, zanim komputer się zawiesił.)
 2. go sour
 3. go bust
 4. go haywire
 5. get broken  
 6. go bung   Australian English slang
idiom
 1. go out of date
 2. turn belly up
 3. shit the bed
 1. go kaput   informal
 2. go on the fritz   informal
czasownik
 1. rot *
  • gnić, psuć się, próchnieć (ulegać rozkładowi)
   Some of the planks under the floor have already started to rot. (Niektóre deski pod podłogą zaczęły już gnić.)
   link synonim: decay
   zobacz także: rot away
 2. go bad
 3. perish
 4. curdle
 5. putrefy
 6. go on the blink
rzeczownik
 1. corruption **
  • zepsucie, demoralizacja [UNCOUNTABLE]
   The corruption of young people is getting worse each year. (Zepsucie młodych osób jest coraz gorsze z roku na rok.)
   Satan likes corruption. (Szatan lubi demoralizację.)
 2. breaking
 3. taint
  • plama (na honorze), zepsucie (np. moralne), skaza (na reputacji)
   There is an immense moral taint in this city. (W tym mieście jest znaczące zepsucie moralne.)
   I have redeemed the taint on my honor. (Odkupiłem plamę na moim honorze.)
 4. perversion
 5. rottenness
 6. perverseness  
 7. corruptness
 8. empoisoning
 9. spoiling
 10. putridity
 11. depravation
 12. corrupting
 13. ruining
 14. vitiation   formal

Powiązane zwroty — "zepsuć"

czasownik
przymiotnik
zepsuty = broken +14 znaczeń
idiom
rzeczownik
psucie = rot +1 znaczenie

"zepsuć" — Słownik kolokacji angielskich

stuff up kolokacja
 1. stuff czasownik + up particle = spartaczyć, zepsuć
  Zwykła kolokacja

  I can stuff my hair up under a ball cap.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo