KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"zepsuty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zepsuty" po polsku

zepsuty

obrazek do "broken" po polsku stock photo : spoiled food obrazek do "spoiled" po polsku
przymiotnik
 1. broken , **
  • popsuty, zepsuty
   The TV set is broken. (Telewizor jest popsuty.)
   What's the time? My watch is broken. (Która godzina? Mój zegarek jest zepsuty.)
 2. bad *****
  • zepsuty, popsuty, nieświeży (o jedzeniu)
   Mary should eat this salad before it goes bad. (Mary powinna zjeść tę sałatkę zanim się zepsuje.)
   This milk is bad! I can't drink it. (To mleko jest zepsute! Nie mogę go wypić.)
   zobacz także: rotten
 3. rotten *
  • zgniły, zepsuty
   Rotten eggs smell terrible. (Zgniłe jajka okropnie śmierdzą.)
   I hate the stink of rotten fish. (Nie znoszę smrodu zepsutych ryb.)
   zobacz także: bad
 4. corrupt *
  • zdeprawowany, zepsuty, niemoralny
   He is a corrupt man. (On jest niemoralnym człowiekiem.)
   You can't date such a corrupt girl, I don't allow it. (Nie możesz umawiać się z tak zepsutą dziewczyną, nie pozwalam na to.)
   przeciwieństwo: honest
   zobacz także: warped
 5. spoiled , spoilt BrE
  • zepsuty, rozpuszczony, rozpieszczony
   if a person is spoiled he or she behaves very badly because they have been always given what they wanted and were allowed to do what they wanted
   Well, I'm not used to taking care of spoiled children. (Cóż, nie przywykłam zajmować się rozpuszczonymi dziećmi.)
   He's such a spoiled child! (On jest takim rozpieszczonym dzieckiem!)
 6. down *****
  • zepsuty (np. komputer)
   The computer is down, you cannot play. (Komputer jest zepsuty, nie możesz grać.)
   Would you give me a lift as my car is down? (Podwiózłbyś mnie, jako że moje auto jest zepsute?)
 7. vicious *
  • zepsuty, zdeprawowany termin literacki
   Your husband is vicious and you don't see it. (Twój mąż jest zdeprawowany, a ty tego nie widzisz.)
   Their vicious children do what they want! (Ich zepsute dzieci robią, co chcą!)
 8. destroyed  
 9. broken-down
 10. haywire   potocznie
 11. bust **
 12. off , *****
  • zepsuty, nieświeży (np. jedzenie)
   This sandwich is off. I'm not going to eat it. (Ta kanapka jest nieświeża. Nie będę jej jeść.)
   Don't eat that fish, it's off! (Nie jedz tej ryby, jest zepsuta!)
 13. foul *
  • zepsuty, popsuty, przeterminowany (o jedzeniu)
   Our son got sick from the foul food. (Nasz syn rozchorował się przez zepsute jedzenie.)
 14. addled
 15. decayed
 16. kaput , także: kaputt   język mówiony
 17. cankered
 18. bricked
 19. marcid
 20. duff
 21. kaputski potocznie , także: kaputsky potocznie
 22. buggered
 23. doty
 24. jazzed up
 25. borked slang
 26. no fucking good wulgarnie , NFG (skrót) wulgarnie
  • zepsuty (o części, np. do auta)
   This fuel injection is no fucking good. (Ten wtrysk paliwa jest zepsuty.)
   Mechanics should fix no fucking good parts, not you! (Mechanicy powinni naprawić zepsute części, nie ty!)
idiom
 1. on the fritz
 2. shot to hell
 3. out of whack , także: out of wack
 4. gone for a burton
czasownik
 1. ruin **
  • zrujnować, zepsuć [przechodni]
   Every time I have a plan, you just have to ruin it. (Za każdym razem, gdy mam jakiś plan, ty po prostu musisz go zrujnować.)
   Bad weather ruined my plans for the weekend. (Brzydka pogoda zepsuła moje plany na weekend.)
   link synonim: spoil
 2. corrupt *
 3. spoil *
 4. blow , ****
 5. bork
 6. crater *
 7. balls-up , balls up
 8. empoison
 9. crool AusE slang
phrasal verb
 1. throw something off
 2. stuff up
 3. crap out
Broken TV Screen Wallpaper - WallpaperSafari
czasownik
 1. break *****
phrasal verb
 1. balls something up BrE , balls up something BrE , ball something up AmE , ball up something AmE
 2. gum up
 3. fuck up , fuck up something , fuck something up , fuck shit up
 4. cock something up
 5. louse something up
 6. muff something up , muff something
 7. crap up something
idiom
 1. do violence to something   oficjalnie
  Your son did violence to our computer - you have to pay for it. (Twój syn zepsuł nasz komputer - musisz za niego zapłacić.)
  Be careful with my phone - don't do violence to it! (Ostrożnie z moim telefonem - nie zepsuj go!)
 2. put a damper on something , put a dampener on something
  • zepsuć coś, zgasić (np. entuzjazm)
   His constant complaining put a damper on our trip. (Jego ciągłe narzekanie zepsuło naszą wycieczkę.)
 3. cast a cloud over something  
 4. play merry hell with something
 5. put the mockers on something
czasownik
 1. do a job on something
obrazek do "break down" po polsku Break Down Small.jpg
phrasal verb
 1. break down **
  • popsuć się, zepsuć się
   The photocopier is always breaking down. (Ksero się ciągle psuje.)
   Our car broke down and we had to walk home. (Nasz samochód się zepsuł i musieliśmy iść do domu na piechotę.)
   I'm sorry I'm late, my car has broken down. (Przepraszam za spóźnienie, zepsuł mi się samochód.)
   link synonim: fail
   zobacz także: die
 2. go off **
 3. pack up
czasownik
 1. crash ***
  • zepsuć się, paść, zawiesić się (np. o komputerze) [nieprzechodni]
   The program crashes every time I click this button. (Program zawiesza się za każdym razem, gdy klikam ten przycisk.)
   Luckily, I had saved the document before the computer crashed. (Na szczęście zapisałem ten dokument, zanim komputer się zawiesił.)
 2. go sour
 3. go bust
 4. go haywire
 5. get broken  
 6. go bung    AusE slang
idiom
 1. go out of date
 2. turn belly up
 3. shit the bed
 1. go kaput   potocznie
 2. go on the fritz   potocznie
obrazek do "rot" po polsku
czasownik
 1. rot *
  • gnić, psuć się, próchnieć (ulegać rozkładowi)
   Some of the planks under the floor have already started to rot. (Niektóre deski pod podłogą zaczęły już gnić.)
   link synonim: decay
   zobacz także: rot away
 2. go bad
 3. perish
 4. curdle
 5. putrefy
 6. go on the blink
phrasal verb
 1. come apart
idiom
 1. go downhill
  • psuć się, pogarszać się (o stanie zdrowia, o sytuacji)
   After John had found out the truth about Alex, it all went downhill. (Po tym jak John odkrył prawdę o Alex, wszystko się popsuło.)
 2. be on a blink potocznie , także: go on a blink
  • psuć się, nawalać
   My car is on a blink, I need to go to the mechanic. (Mój samochód nawala, muszę jechać do mechanika.)
   I need to buy a new phone because my old one went on a blink. (Muszę kupić nowy telefon, bo stary się zepsuł.)

powered by  eTutor logo