KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"uszkodzony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uszkodzony" po polsku

uszkodzony

przymiotnik
 1. damaged *  
  I am afraid our car has been damaged. (Obawiam się, że nasz samochód został uszkodzony.)
  This doesn't appear to be damaged. (To nie wydaje się być uszkodzone.)
  He dried his damaged arm using a Kleenex. (On osuszył zranione ramię za pomocą chusteczki.)
 2. corrupt *
  • zniekształcony, uszkodzony (np. plik komputerowy)
   This computer file is corrupt, I can't open it. (Ten plik komputerowy jest uszkodzony, nie mogę go otworzyć.)
   The text is very corrupt, no one can read it. (Tekst jest bardzo zniekształcony, nikt nie potrafi go przeczytać.)
 3. stricken
 4. interrupted  
 5. knocked-out  
 6. sprung
 7. borked slang
 1. out of order
idiom
 1. on the blink
 2. gone for a burton
czasownik
 1. damage ****
  • niszczyć, uszkodzić [TRANSITIVE]
   I am afraid our car has been damaged. (Obawiam się że nasz samochód został uszkodzony.)
   It appears she hasn't damaged it yet. (Wygląda na to, że jeszcze tego nie uszkodziła.)
   This drug can damage the liver. (Ten lek może uszkodzić wątrobę.)
 2. wreck *  
 3. mutilate
 4. endamage
phrasal verb
 1. bang up
czasownik
 1. harm ***

"uszkodzony" — Słownik kolokacji angielskich

out of order kolokacja
 1. out przyimek + order rzeczownik = uszkodzony, niesprawny, nieczynny, niedziałający (o maszynie, urządzeniu)
  Zwykła kolokacja

  She could find nothing out of order in the entire- Wait.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo