"uszkodzenie czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uszkodzenie czegoś" po polsku

Prospect CT Personal Injury Attorney | Civil Litigation Lawyer F3 Tornado Damage (Online Tornado ...
rzeczownik
 1. injury ***
  • uraz, uszkodzenie, kontuzja [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   He suffered a head injury that brought on total amnesia. (On doznał urazu głowy, który spowodował całkowitą amnezję.)
   She received only minor injuries in the car accident. (Ona odniosła tylko niewielkie obrażenia w wypadku samochodowym.)
   I received a knee injury after the training. (Po treningu doznałem kontuzji kolana.)
   link synonim: insult
 2. damage ****
  • uszkodzenie, szkoda, uszczerbek, zniszczenie (np. własności, zdrowia) [UNCOUNTABLE]
   The damage is not very big but you will still have to pay for it. (Szkoda nie jest bardzo duża, ale i tak będziesz musiał za nią zapłacić.)
   There probably isn't any damage, he told himself. (Prawdopodobnie nie ma żadnego uszkodzenia, powiedział do siebie.)
 3. harm ***
 4. failure ***
 5. insult *
 6. scathe , także: scath old-fashioned
 7. vulnus
 8. endamaging
 9. mutilating
 10. wrecking  

uszkodzenie czegoś

rzeczownik
 1. damage to something   [UNCOUNTABLE]
czasownik
 1. damage ****
  • niszczyć, uszkodzić [TRANSITIVE]
   I am afraid our car has been damaged. (Obawiam się że nasz samochód został uszkodzony.)
   It appears she hasn't damaged it yet. (Wygląda na to, że jeszcze tego nie uszkodziła.)
   This drug can damage the liver. (Ten lek może uszkodzić wątrobę.)
 2. wreck *  
 3. mutilate
 4. endamage
phrasal verb
 1. bang up
czasownik
 1. harm ***

Powiązane zwroty — "uszkodzenie czegoś"

przymiotnik
uszkodzony = damaged +5 znaczeń
szkodliwy = ill +14 znaczeń
inne
idiom
rzeczownik
szkoda = tragedy +7 znaczeń
wgłębienie (uszkodzenie powierzchni czegoś) = ding
czasownik
szkodzić = hurt +1 znaczenie
zaszkodzić = prejudice +1 znaczenie
inne

powered by  eTutor logo