eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"psuć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "psuć" po polsku

psuć

czasownik
 1. flaw *
 2. mar *
 3. derail
  • psuć, zakłócać (przebieg czegoś)
   This incident derailed our research. (To wydarzenie zakłóciło przebieg naszych badań.)
   You derailed my plan! (Popsułeś mój plan!)
 4. thwart , *
 5. pervert , perv
 6. derange
 7. vitiate
 8. shend
phrasal verb
 1. mess something up
rzeczownik
 1. pollute
Broken TV Screen Wallpaper - WallpaperSafari
czasownik
 1. ruin **
  • zrujnować, zepsuć [przechodni]
   Every time I have a plan, you just have to ruin it. (Za każdym razem, gdy mam jakiś plan, ty po prostu musisz go zrujnować.)
   Bad weather ruined my plans for the weekend. (Brzydka pogoda zepsuła moje plany na weekend.)
   link synonim: spoil
 2. break *****
 3. corrupt *
 4. blow , ****
 5. bork
 6. crater *
 7. balls-up , balls up
 8. empoison
 9. crool AusE slang
phrasal verb
 1. throw something off
 2. stuff up
 3. crap out
phrasal verb
 1. balls something up BrE , balls up something BrE , ball something up AmE , ball up something AmE
 2. gum up
 3. fuck up , fuck up something , fuck something up , fuck shit up
 4. cock something up
 5. louse something up
 6. muff something up , muff something
 7. crap up something
czasownik
 1. do a job on something
idiom
 1. do violence to something   oficjalnie
  Your son did violence to our computer - you have to pay for it. (Twój syn zepsuł nasz komputer - musisz za niego zapłacić.)
  Be careful with my phone - don't do violence to it! (Ostrożnie z moim telefonem - nie zepsuj go!)
 2. put a damper on something , put a dampener on something
  • zepsuć coś, zgasić (np. entuzjazm)
   His constant complaining put a damper on our trip. (Jego ciągłe narzekanie zepsuło naszą wycieczkę.)
 3. cast a cloud over something  
 4. play merry hell with something
 5. put the mockers on something
obrazek do "break down" po polsku Break Down Small.jpg
phrasal verb
 1. break down **
  • popsuć się, zepsuć się
   The photocopier is always breaking down. (Ksero się ciągle psuje.)
   Our car broke down and we had to walk home. (Nasz samochód się zepsuł i musieliśmy iść do domu na piechotę.)
   I'm sorry I'm late, my car has broken down. (Przepraszam za spóźnienie, zepsuł mi się samochód.)
   link synonim: fail
   zobacz także: die
 2. go off **
 3. pack up
czasownik
 1. crash ***
  • zepsuć się, paść, zawiesić się (np. o komputerze) [nieprzechodni]
   The program crashes every time I click this button. (Program zawiesza się za każdym razem, gdy klikam ten przycisk.)
   Luckily, I had saved the document before the computer crashed. (Na szczęście zapisałem ten dokument, zanim komputer się zawiesił.)
 2. go sour
 3. go bust
 4. go haywire
 5. get broken  
 6. go bung    AusE slang
 1. go kaput   potocznie
 2. go on the fritz   potocznie
idiom
 1. go out of date
 2. turn belly up
 3. shit the bed
obrazek do "rot" po polsku
czasownik
 1. rot *
  • gnić, psuć się, próchnieć (ulegać rozkładowi)
   Some of the planks under the floor have already started to rot. (Niektóre deski pod podłogą zaczęły już gnić.)
   link synonim: decay
   zobacz także: rot away
 2. go bad
 3. perish
 4. spoil *
 5. curdle
 6. putrefy
 7. go on the blink
idiom
 1. go downhill
  • psuć się, pogarszać się (o stanie zdrowia, o sytuacji)
   After John had found out the truth about Alex, it all went downhill. (Po tym jak John odkrył prawdę o Alex, wszystko się popsuło.)
 2. be on a blink potocznie , także: go on a blink
  • psuć się, nawalać
   My car is on a blink, I need to go to the mechanic. (Mój samochód nawala, muszę jechać do mechanika.)
   I need to buy a new phone because my old one went on a blink. (Muszę kupić nowy telefon, bo stary się zepsuł.)
phrasal verb
 1. come apart