ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"zepsuć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zepsuć coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. ruin
  • zrujnować, zepsuć [TRANSITIVE]
   Every time I have a plan, you just have to ruin it. (Za każdym razem, gdy mam jakiś plan, ty po prostu musisz go zrujnować.)
   Bad weather ruined my plans for the weekend. (Brzydka pogoda zepsuła moje plany na weekend.)
   link synonim: spoil
 2. corrupt *
 3. spoil *
 4. blow ****
 5. crater *
 6. empoison
 7. crool Australian English slang
phrasal verb
 1. stuff up
 2. crap out
Broken TV Screen Wallpaper - WallpaperSafari
czasownik
 1. break *****

zepsuć coś

phrasal verb
 1. balls something up British English , balls up something British English , ball something up American English , ball up something American English
 2. gum up
 3. fuck up , fuck up something , fuck something up , fuck shit up
 4. louse something up
 5. cock something up
 6. muff something up , muff something
 7. crap up something
idiom
 1. do violence to something   formal
  Your son did violence to our computer - you have to pay for it. (Twój syn zepsuł nasz komputer - musisz za niego zapłacić.)
  Be careful with my phone - don't do violence to it! (Ostrożnie z moim telefonem - nie zepsuj go!)
 2. put a damper on something
  • zepsuć coś, wstrzymać coś
   His constant complaining put a damper on our trip. (Jego ciągłe narzekanie zepsuło naszą wycieczkę.)
 3. cast a cloud over something  
 4. play merry hell with something
 5. put the mockers on something
czasownik
 1. do a job on something
Break Down Small.jpg
phrasal verb
 1. break down **
  • popsuć się, zepsuć się
   The photocopier is always breaking down. (Ksero się ciągle psuje.)
   Our car broke down and we had to walk home. (Nasz samochód się zepsuł i musieliśmy iść do domu na piechotę.)
   I'm sorry I'm late, my car has broken down. (Przepraszam za spóźnienie, zepsuł mi się samochód.)
   link synonim: fail
   zobacz także: die
 2. go off **
 3. pack up
czasownik
 1. crash ***
  • zepsuć się, paść, zawiesić się (np. o komputerze) [INTRANSITIVE]
   The program crashes every time I click this button. (Program zawiesza się za każdym razem, gdy klikam ten przycisk.)
   Luckily, I had saved the document before the computer crashed. (Na szczęście zapisałem ten dokument, zanim komputer się zawiesił.)
 2. turn *****
  • skwaśnieć, zepsuć się (np. mleko) British English [INTRANSITIVE]
   Drink this milk before it turns sour. (Wypij to mleko zanim się zepsuje.)
   Milk turns sour faster in summer. (Mleko szybciej się psuje latem.)
   Don't drink this juice, it turned sour. (Nie pij tego soku, zepsuł się.)
   You have to buy another milk -- this one turned sour. (Musisz kupić inne mleko -- to skwaśniało.)
 3. go bust
 4. go haywire
 5. get broken  
 6. go bung   Australian English slang
 1. go sour
idiom
 1. go out of date
 2. turn belly up
 3. shit the bed
 1. go kaput   informal
 2. go on the fritz   informal
rzeczownik
 1. corruption **
  • zepsucie, demoralizacja [UNCOUNTABLE]
   The corruption of young people is getting worse each year. (Zepsucie młodych osób jest coraz gorsze z roku na rok.)
   Satan likes corruption. (Szatan lubi demoralizację.)
 2. breaking
 3. taint
  • plama (na honorze), zepsucie (np. moralne), skaza (na reputacji)
   There is an immense moral taint in this city. (W tym mieście jest znaczące zepsucie moralne.)
   I have redeemed the taint on my honor. (Odkupiłem plamę na moim honorze.)
 4. perversion
 5. empoisoning
 6. spoiling
 7. rottenness
 8. perverseness  
 9. corruptness
 10. ruining
 11. corrupting
 12. putridity
 13. depravation
 14. vitiation   formal

Powiązane zwroty — "zepsuć coś"

czasownik
phrasal verb
przymiotnik
zepsuty = broken +14 znaczeń
rzeczownik
psucie = rot +1 znaczenie
idiom

"zepsuć coś" — Słownik kolokacji angielskich

fuck up kolokacja
 1. fuck czasownik + up particle = spierdolić coś, zjebać coś, dać dupy, zniszczyć coś, spieprzyć coś, zepsuć coś
  Bardzo silna kolokacja

  Was anyone else about, waiting to fuck up my day?

  Podobne kolokacje: