"zepsuć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zepsuć coś" po polsku

czasownik
 1. ruin **
  • zrujnować, zepsuć [przechodni]
   Every time I have a plan, you just have to ruin it. (Za każdym razem, gdy mam jakiś plan, ty po prostu musisz go zrujnować.)
   Bad weather ruined my plans for the weekend. (Brzydka pogoda zepsuła moje plany na weekend.)
   link synonim: spoil
 2. corrupt *
 3. spoil *
 4. blow , ****
 5. bork
 6. crater *
 7. balls-up , balls up
 8. empoison
 9. crool AusE slang
phrasal verb
 1. throw something off
 2. stuff up
 3. crap out
Broken TV Screen Wallpaper - WallpaperSafari
czasownik
 1. break *****

zepsuć coś

phrasal verb
 1. balls something up BrE , balls up something BrE , ball something up AmE , ball up something AmE
 2. gum up
 3. fuck up , fuck up something , fuck something up , fuck shit up
 4. cock something up
 5. louse something up
 6. muff something up , muff something
 7. crap up something
idiom
 1. do violence to something   oficjalnie
  Your son did violence to our computer - you have to pay for it. (Twój syn zepsuł nasz komputer - musisz za niego zapłacić.)
  Be careful with my phone - don't do violence to it! (Ostrożnie z moim telefonem - nie zepsuj go!)
 2. put a damper on something , put a dampener on something
  • zepsuć coś, zgasić (np. entuzjazm)
   His constant complaining put a damper on our trip. (Jego ciągłe narzekanie zepsuło naszą wycieczkę.)
 3. cast a cloud over something  
 4. play merry hell with something
 5. put the mockers on something
czasownik
 1. do a job on something
obrazek do "break down" po polsku Break Down Small.jpg
phrasal verb
 1. break down **
  • popsuć się, zepsuć się
   The photocopier is always breaking down. (Ksero się ciągle psuje.)
   Our car broke down and we had to walk home. (Nasz samochód się zepsuł i musieliśmy iść do domu na piechotę.)
   I'm sorry I'm late, my car has broken down. (Przepraszam za spóźnienie, zepsuł mi się samochód.)
   link synonim: fail
   zobacz także: die
 2. go off **
 3. pack up
czasownik
 1. crash ***
  • zepsuć się, paść, zawiesić się (np. o komputerze) [nieprzechodni]
   The program crashes every time I click this button. (Program zawiesza się za każdym razem, gdy klikam ten przycisk.)
   Luckily, I had saved the document before the computer crashed. (Na szczęście zapisałem ten dokument, zanim komputer się zawiesił.)
 2. go sour
 3. go bust
 4. go haywire
 5. get broken  
 6. go bung    AusE slang
idiom
 1. go out of date
 2. turn belly up
 3. shit the bed
 1. go kaput   potocznie
 2. go on the fritz   potocznie
rzeczownik
 1. corruption **
  • zepsucie, demoralizacja [niepoliczalny]
   The corruption of young people is getting worse each year. (Zepsucie młodych osób jest coraz gorsze z roku na rok.)
   Satan likes corruption. (Szatan lubi demoralizację.)
 2. breaking
 3. taint
  • plama (na honorze), zepsucie (np. moralne), skaza (na reputacji)
   There is an immense moral taint in this city. (W tym mieście jest znaczące zepsucie moralne.)
   I have redeemed the taint on my honor. (Odkupiłem plamę na moim honorze.)
 4. perversion
 5. rottenness
 6. perverseness  
 7. corruptness
 8. empoisoning
 9. spoiling
 10. putridity
 11. depravation
 12. corrupting
 13. ruining
 14. vitiation   oficjalnie
obrazek do "rot" po polsku
czasownik
 1. rot *
  • gnić, psuć się, próchnieć (ulegać rozkładowi)
   Some of the planks under the floor have already started to rot. (Niektóre deski pod podłogą zaczęły już gnić.)
   link synonim: decay
   zobacz także: rot away
 2. go bad
 3. perish
 4. curdle
 5. putrefy
 6. go on the blink
phrasal verb
 1. come apart
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa zepsuć coś i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "zepsuć coś"

czasownik
przymiotnik
zepsuty = broken +15 znaczeń
rzeczownik
psucie = rot +1 znaczenie
idiom

"zepsuć coś" — Słownik kolokacji angielskich

fuck up kolokacja
 1. fuck czasownik + up particle = spierdolić coś, zjebać coś, dać dupy, zniszczyć coś, spieprzyć coś, zepsuć coś, rozjebać coś
  Bardzo silna kolokacja

  Was anyone else about, waiting to fuck up my day?

  Podobne kolokacje: