MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"nie działać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie działać" po polsku

czasownik
 1. act *****
 2. function ****   [INTRANSITIVE]
  I still don't understand how computers function. (Wciąż nie rozumiem, jak działają komputery.)
  My phone functions really well. (Mój telefon działa naprawdę dobrze.)
 3. operate ***
  • działać (np. maszyna) [INTRANSITIVE]
   Can you tell me how this machine operates? (Czy możesz powiedzieć mi, jak działa ta maszyna?)
   My grandpa doesn't know how computers operate. (Mój dziadek nie wie, jak działają komputery.)
  • działać (np. firma, organizacja) [INTRANSITIVE]
   This company has operated since 2002. (Ta firma działa od 2002 roku.)
   We operate 24/7. (Działamy całodobowo, siedem dni w tygodniu.)
  • pracować, działać (np. system, proces, usługa) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Our online reservation system operates without fault. (Nasz system rezerwacji online działa bez zarzutu.)
   Their service operates 24/7, so you can call them. (Ich obsługa działa 7 dni w tygodniu, więc możesz do nich zadzwonić.)
 4. work , *****
  • działać, pracować (o urządzeniu) [INTRANSITIVE]
   Our telephone isn't working. (Nasz telefon nie działa.)
   I can't get these speakers to work. (Nie mogę sprawić, aby te głośniki działały.)
   My phone doesn't work, so I have to buy a new one. (Mój telefon nie działa, więc muszę kupić nowy.)
  • działać, myśleć (o umyśle, mózgu) [INTRANSITIVE]
   He is so stupid, does his brain work? (On jest taki głupi, czy jego mózg działa?)
   My brain doesn't work without a coffee. (Mój mózg nie pracuje bez kawy.)
 5. perform ****
 6. move *****
  • działać, zadziałać [INTRANSITIVE]
   We have to move, we can't just stand here. (Musimy działać, nie możemy tutaj tak stać.)
   If the engine doesn't move, I'll have to ask you for a lift. (Jeśli silnik nie zadziała, będę musiał poprosić cię o podwiezienie.)
 7. run *****
  • działać (o programie komputerowym) [INTRANSITIVE]
   The program is still running in the background. (Program wciąż jest uruchomiony w tle.)
   Help me, please. This program isn't running. (Pomóż mi, proszę. Ten program nie działa.)
  • działać [INTRANSITIVE]
   Is this fan running? (Czy ten wiatrak działa?)
   My radio doesn't run. (Moje radio nie działa.)
 8. roll , ****
  • działać (o urządzeniu) [INTRANSITIVE]
   This iron doesn't roll. (To żelazko nie działa.)
   "The radio stopped rolling." "I'll fix it later." ("Radio przestało działać." "Naprawię je później.")
 9. ackle British English   old-fashioned
  It won't ackle. (To nie działa.)
phrasal verb
 1. act on something * , act upon something
idiom
 1. be in place
 2. be in operation
 3. be on the case
 4. be up and running

powered by  eTutor logo