PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"spełniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spełniać" po polsku

spełniać

czasownik
 1. achieve ****
  • dokonywać, spełniać, wypełniać [przechodni]
   He achieved his father's will. (On wypełnił wolę swojego ojca.)
   Achieve your sister's last wish. (Spełnij ostatnie życzenie swojej siostry.)
 2. fill ****
 3. perform ****
 4. fulfil BrE * , fulfill AmE *
 5. meet *****
  • spełniać (np. wymagania, warunki) [przechodni]
   I didn't meet the requirements for this position. (Nie spełniłem wymagań na to stanowisko.)
   He has met with all of our requirements. (On spełnia wszystkie nasze warunki.)
 6. satisfy **
  • spełniać (np. wymagania) oficjalnie [przechodni]
   He satisfies our requirements, so we hired him. (On spełnia nasze wymagania, więc zatrudniliśmy go.)
   Does your computer satisfy the requirements of this software? (Czy twój komputer spełnia wymagania tego programu?)
 7. execute **
 8. cater to somebody * , cater for somebody BrE
  • zaspokajać, spełniać (np. czyjeś żądania, potrzeby)  AmE
   provide somebody with something that is needed or required
 9. discharge **
 10. consummate ,
 11. gratify
 12. redeem
  • spełniać (przyrzeczenie), dotrzymywać (słowa), wywiązywać się (z obietnicy) oficjalnie
   She came back to town to redeem the promise she gave her mother. (Ona wróciła do miasta, żeby spełnić obietnicę, którą dała swojej matce.)
 1. cater to something AmE * , cater for something BrE
  • zaspokajać, spełniać (np. czyjeś żądania, potrzeby)
   provide somebody with something that is needed or required
phrasal verb
 1. come up to something
  • spełniać coś (np. oczekiwania)
   I feel that I will never come up to your expectations. (Czuję, że nigdy nie spełnię waszych oczekiwań.)
   This apartment comes up to the standards. (Ten apartament spełnia standardy.)
 1. come true *
  • spełniać się, ziścić się
   I knew that eventually our dreams would come true. (Wiedziałem, że nasze marzenia się w końcu spełnią.)
   All of my dreams are coming true. (Wszystkie moje marzenia spełniają się.)
   Not all wishes come true. (Nie wszystkie życzenia się spełniają.)
czasownik
 1. fulfil oneself