"kwalifikować się do czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kwalifikować się do czegoś" po polsku

kwalifikować się do czegoś

czasownik
  1. qualify for something *
    • kwalifikować się do czegoś (spełniać określone warunki, by coś osiągnąć)
      She doesn't qualify for maternity leave because she hasn't worked long enough. (Ona nie kwalifikuje się do urlopu macierzyńskiego, ponieważ nie pracowała na tyle długo.)
      To qualify for the competition you need to be over 18. (Aby zakwilifikować się do konkursu musisz mieć ponad 18 lat.)
  2. be eligible for something

powered by  eTutor logo