"meeting" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "meeting" po angielsku

meeting , ****

obrazek do "meeting" po polsku
rzeczownik
 1. spotkanie [policzalny]
  We're having a meeting on Friday. (Mamy spotkanie w piątek.)
  The meeting with my boss went great. (Spotkanie z moim szefem poszło świetnie.)
  zobacz także: engagement, appointment
 2. zawody sportowe, mityng [policzalny]
  The meeting is delayed due to bad weather. (Zawody sportowe są przełożone z powodu złej pogody.)
  He's been practising a lot before this meeting, I hope he'll win. (On dużo ćwiczył przed tymi zawodami, mam nadzieję, że wygra.)
 3. zgromadzenie wiernych [policzalny]
  The meeting was held in an old barn. (Zgromadzenie wiernych odbyło się w starej stodole.)
  The meeting will take place at midnight. (Zgromadzenie wiernych odbędzie się o północy.)
 4. spotykanie, poznawanie
  Meeting new people can be stressful sometimes. (Poznawanie nowych ludzi czasem może być stresujące.)
  Meeting foreigners can broaden your horizons. (Poznawanie obcokrajowców może poszerzyć twoje horyzonty.)
 5. natykanie się, natrafianie
  Meeting him everywhere is really annoying. (Natykanie się na niego wszędzie jest naprawdę denerwujące.)
  Meeting these rare creatures is so unlikely. (Natrafienie tych rzadkich stworzeń jest tak nieprawdopodobne!)
 6. zbieranie się (w jednym miejscu)
 7. współzawodniczenie
 8. łączenie się
 9. napotykanie (problemu)
  Meeting such a small problem can't stop you from achieving your goal. (Napotkanie tak małego problemu nie może powstrzymać cię od osiągnięcia twojego celu.)
  Meeting problems is an inevitable part of life. (Napotykanie na problemy to nieunikniony element życia.)
 10. spełnianie (np. wymagań, warunków)
  Meeting your demands is not so easy, you should compromise sometimes. (Spełnianie twoich wymagań nie jest takie łatwe, powinieneś czasem pójść na kompromis.)
  Meeting all of the conditions is not completely necessary. (Spełnianie wszystkich warunków nie jest całkowicie niezbędne.)
 11. mityng, zebranie wielu osób w miejscu publicznym

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "meet" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: past tense  met, past participle  met
 1. spotykać, poznawać, spotykać się [przechodni/nieprzechodni]
  What time would you like to meet? (O której godzinie chciałbyś się spotkać?)
  It's nice to meet you. (Miło mi cię poznać.)
  Let's meet for dinner. (Spotkajmy się na obiad.)
 2. natykać się, natrafiać [przechodni/nieprzechodni]
  Yesterday I met a very rare specimen of a fern. (Wczoraj natknąłem się na bardzo rzadki okaz paproci.)
  I would like to meet a big pile of money one day. (Chciałbym pewnego dnia natknąć się na wielką furę pieniędzy.)
 3. zbierać się (w jednym miejscu) [przechodni/nieprzechodni]
  They meet at the fourth floor. (Oni zbierają się na czwartym piętrze.)
  We always meet at the "Banana" club. (Zawsze się zbieramy w klubie "Banana".)
 4. współzawodniczyć [przechodni/nieprzechodni]
  I met with him in the swimming competition last year. (Współzawodniczyłem z nim w zawodach pływackich w zeszłym roku.)
  You are going to meet with the fastest runner of this country. (Będziesz współzawodniczyć z najszybszym biegaczem tego kraju.)
 5. łączyć się [przechodni/nieprzechodni]
  Those roads meet near my house. (Tamte drogi łączą się niedaleko mojego domu.)
  Our bodies met in a romantic embrace. (Nasze ciała złączyły się w romantycznym uścisku.)
 6. napotykać (problem) [przechodni]
  Our company has met with a problem. (Nasza firma napotkała problem.)
  We met a problem but we can deal with it. (Napotkaliśmy problem, ale sobie z nim poradzimy.)
 7. spełniać (np. wymagania, warunki) [przechodni]
  I didn't meet the requirements for this position. (Nie spełniłem wymagań na to stanowisko.)
  He has met with all of our requirements. (On spełnia wszystkie nasze warunki.)
 8. zaspokajać (np. potrzebę)
  My former lover did not meet my needs. (Mój były kochanek nie zaspokajał moich potrzeb.)
  He is meeting my every need. (On zaspokaja moją każdą potrzebę.)
rzeczownik
 1. zbiórka przed polowaniem na lisy British English
przymiotnik
 1. stosowny dawne użycie
  I want you to wear more meet dresses. (Chcę, abyś ubierała bardziej stosowne sukienki.)
  You didn't impress us with your meet manners. (Nie zrobiły na nas wrażenie twoje stosowne maniery.)

Powiązane zwroty — "meeting"

rzeczownik
revival meeting = piknik religijny (zorganizowany w celu zainteresowania ludzi daną religią) +1 znaczenie
meeting point = punkt zborny +1 znaczenie
inne
idiom
inne
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo