"corrupt" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "corrupt" po angielsku

corrupt *

przymiotnik
 1. skorumpowany
  The politician was corrupt. (Polityk był skorumpowany.)
  Our system is corrupt. We have to change it. (Nasz system jest skorumpowany. Musimy go zmienić.)
 2. zdeprawowany, zepsuty, niemoralny
  He is a corrupt man. (On jest niemoralnym człowiekiem.)
  You can't date such a corrupt girl, I don't allow it. (Nie możesz umawiać się z tak zepsutą dziewczyną, nie pozwalam na to.)
  przeciwieństwo: honest
  zobacz także: warped
 3. zniekształcony, uszkodzony (np. plik komputerowy)
  This computer file is corrupt, I can't open it. (Ten plik komputerowy jest uszkodzony, nie mogę go otworzyć.)
  The text is very corrupt, no one can read it. (Tekst jest bardzo zniekształcony, nikt nie potrafi go przeczytać.)
 4. rozkładający się (np. ciało, zwłoki)
  The corrupt body was hard to identify. (Rozkładające się zwłoki ciężko było zidentyfikować.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zdemoralizować, zepsuć, skorumpować, zdeprawować kogoś
  The leader corrupted his followers. (Przywódca skorumpował swoich zwolenników.)
  He corrupted the youth by his ideas. (On zdemoralizował młodzież swoimi pomysłami.)
 2. przekręcać, przekręcić, kaleczyć (np. słowa, język)
  He doesn't speak Polish fluently, he corrupts this language. (On nie mówi płynnie po polsku, kaleczy ten język.)
  She often corrupts words. (Ona często przekręca słowa.)
 3. spowodować rozkład
 4. zdemoralizować
  He believes that power corrupts. (On uważa, że władza korumpuje.)
 5. rozłożyć, rozkładać się
  The corpse had corrupted long before we found it. (Zwłoki rozłożyły się długo przed tym, zanim je znaleźliśmy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo