KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"szkoda" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szkoda" po polsku

szkoda

F3 Tornado Damage (Online Tornado ...
rzeczownik
 1. damage ****
  • uszkodzenie, szkoda, uszczerbek, zniszczenie (np. własności, zdrowia) [UNCOUNTABLE]
   The damage is not very big but you will still have to pay for it. (Szkoda nie jest bardzo duża, ale i tak będziesz musiał za nią zapłacić.)
   There probably isn't any damage, he told himself. (Prawdopodobnie nie ma żadnego uszkodzenia, powiedział do siebie.)
  • szkoda, krzywda (np. na czyichś emocjach, umyśle) [UNCOUNTABLE]
   He hurt her with words, and caused a lot of damage. (On skrzywdził ją słowami, i wyrządził wiele krzywdy.)
   The damage is done, and there's nothing we can do about it. (Szkoda została już wyrządzona i nic już nie możemy zrobić.)
 2. injury ***
 3. harm ***
 4. tragedy **   informal [COUNTABLE]
  "Our team lost a match and they won't win a medal." "It's a tragedy." ("Nasz zespół przegrał mecz i oni nie zdobędą medalu." "To szkoda.")
  What a tragedy, maybe next time. (Co za szkoda, może następnym razem się uda.)
 5. ill , ***
 6. shame **   spoken [SINGULAR]
  What a shame you weren't here yesterday. (Jaka szkoda, że nie było cię tu wczoraj.)
 7. disservice
 8. mischief
 9. pity *
  • szkoda (z jakiegoś powodu, np. w wyrażeniu "jaka szkoda, że") spoken [SINGULAR]
   It's a pity we can't be friends. (Szkoda, że nie możemy być przyjaciółmi.)
 10. detriment
 11. hurt ****
 12. dere
 1. it is a pity that
 2. tough titty
przysłówek
 1. too bad *
  • a to pech, szkoda (np. że coś się stało) spoken
   Too bad you didn't go with us, the party was jivey. (Szkoda, że nie poszłaś z nami, impreza była odjazdowa.)
   link synonim: What a shame!

powered by  eTutor logo