"uszczerbek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uszczerbek" po polsku

uszczerbek

F3 Tornado Damage (Online Tornado ...
rzeczownik
 1. damage ****
  • uszkodzenie, szkoda, uszczerbek, zniszczenie (np. własności, zdrowia) [UNCOUNTABLE]
   The damage is not very big but you will still have to pay for it. (Szkoda nie jest bardzo duża, ale i tak będziesz musiał za nią zapłacić.)
   There probably isn't any damage, he told himself. (Prawdopodobnie nie ma żadnego uszkodzenia, powiedział do siebie.)
 2. dent *  
  Those expenses are a serious dent to our finances. (Te wydatki to poważny uszczerbek na naszych finanasach.)
 3. detriment

powered by  eTutor logo