damage = uszkodzenie, szkoda, uszczerbek, zniszczenie (np. własności, zdrowia)

F3 Tornado Damage (Online Tornado ...

Źródło: http://www.spc.noaa.gov/faq/tornado/f3.htm

uszkodzenie, szkoda, uszczerbek, zniszczenie (np. własności, zdrowia)

damage = uszkodzenie, szkoda, uszczerbek, zniszczenie (np. własności, zdrowia)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The damage is not very big but you will still have to pay for it. = Szkoda nie jest bardzo duża, ale i tak będziesz musiał za nią zapłacić.