BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"uszkodzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uszkodzenie" po polsku

uszkodzenie

Prospect CT Personal Injury Attorney | Civil Litigation Lawyer F3 Tornado Damage (Online Tornado ...
rzeczownik
 1. injury ***
  • uraz, uszkodzenie, kontuzja [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   He suffered a head injury that brought on total amnesia. (On doznał urazu głowy, który spowodował całkowitą amnezję.)
   She received only minor injuries in the car accident. (Ona odniosła tylko niewielkie obrażenia w wypadku samochodowym.)
   I received a knee injury after the training. (Po treningu doznałem kontuzji kolana.)
   link synonim: insult
 2. damage ****
  • uszkodzenie, szkoda, uszczerbek, zniszczenie (np. własności, zdrowia) [UNCOUNTABLE]
   The damage is not very big but you will still have to pay for it. (Szkoda nie jest bardzo duża, ale i tak będziesz musiał za nią zapłacić.)
   There probably isn't any damage, he told himself. (Prawdopodobnie nie ma żadnego uszkodzenia, powiedział do siebie.)
 3. harm ***
  • szkoda, krzywda, uszkodzenie [UNCOUNTABLE]
   Their irresponsibility caused a lot of harm. (Ich nieodpowiedzialność spowodowała dużo szkód.)
 4. failure ***
 5. insult *
 6. scathe , także: scath old-fashioned
 7. vulnus
 8. endamaging
 9. mutilating
 10. wrecking  
czasownik
 1. damage ****
  • niszczyć, uszkodzić [TRANSITIVE]
   I am afraid our car has been damaged. (Obawiam się że nasz samochód został uszkodzony.)
   It appears she hasn't damaged it yet. (Wygląda na to, że jeszcze tego nie uszkodziła.)
   This drug can damage the liver. (Ten lek może uszkodzić wątrobę.)
 2. wreck *  
 3. mutilate
 4. endamage
phrasal verb
 1. bang up
czasownik
 1. harm ***

Powiązane zwroty — "uszkodzenie"

czasownik
powstawać (np. uszkodzenie) = develop , także: develope old use
szkodzić = hurt +1 znaczenie
zaszkodzić = prejudice +1 znaczenie
przymiotnik
uszkodzony = damaged +5 znaczeń
szkodliwy = ill +14 znaczeń
inne
idiom
rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo