"uszkodzenie wątroby" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uszkodzenie wątroby" po polsku

uszkodzenie wątroby

rzeczownik
 1. liver damage  
  The liver damage has been caused by his alcoholism. (Uszkodzenie wątroby zostało spowodowane jego alkoholizmem.)
  The pills may cause liver damage. (Tabletki mogą spowodować uszkodzenie wątroby.)

Powiązane zwroty — "uszkodzenie wątroby"

rzeczownik

"uszkodzenie wątroby" — Słownik kolokacji angielskich

liver damage kolokacja
 1. liver rzeczownik + damage rzeczownik = uszkodzenie wątroby
  Bardzo silna kolokacja

  There were 35 cases of liver damage, including one death.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo