PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wrażliwość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wrażliwość" po polsku

wrażliwość

rzeczownik
 1. sensitivity **
  • wrażliwość (na uczucia innych), zrozumienie (innych) [niepoliczalny]
   A little sensitivity would really go a long way. (Odrobina wrażliwości byłaby bardzo pomocna.)
  • wrażliwość (organizmu na bodźce) [policzalny lub niepoliczalny]
   It's not a true allergy, but there's definitely a sensitivity. (To nie jest prawdziwa alergia, ale na pewno jakaś wrażliwość.)
 2. vulnerability * , także: vuln
  • podatność, wrażliwość
   The signs of our vulnerability have always been there. (Oznaki naszej wrażliwości zawsze były widoczne.)
 3. soul ***
  • dusza, wrażliwość [niepoliczalny]
   Artists have a different soul than most people. (Artyści mają inną wrażliwość niż większość ludzi.)
   He has a complicated soul. (On ma skomplikowaną duszę.)
 4. sensibilities
  • uczuciowość, wrażliwość
   I'm sorry if I offended your sensibilities. (Przepraszam, jeśli uraziłem twoją wrażliwość.)
   My sensibilities do not need special attention. (Moja wrażliwość nie potrzebuje wyjątkowej uwagi.)
   Making music requires having artistic sensibilities. (Tworzenie muzyki wymaga posiadania artystycznej wrażliwości.)
 5. sensibility *
  • wrażliwość (na potrzeby innych)
   Your child, had you not noticed, is a young woman of great sensibility. (Twoje dziecko, jeśli jeszcze nie zauważyłeś, to młoda kobieta o wielkiej wrażliwości.)
 6. susceptibility
  • wrażliwość (np. na temperaturę)
 7. tenderness
  • ból, wrażliwość (na dotyk)
   I feel slight tenderness in the eye area. (Czuję lekki ból w okolicy oka.)
 8. responsiveness
 9. delicacy
  • czułość, wrażliwość (np. na uszkodzenie, na zniszczenie)
 10. fragility  
 11. sentience , także: sentiency  
 12. sensitiveness
  • wrażliwość (np. na dotyk)
 13. tenderheartedness  
 14. esthesia  
 15. impressibility