Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"dusza" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dusza" po polsku

dusza

obrazek do "soul" po polsku
rzeczownik
 1. soul ***
  • dusza [policzalny]
   She knew in her soul that Jim was never going to change. (Ona wiedziała w duszy, że Jim się nigdy nie zmieni.)
   A soul is invisible. (Dusza jest niewidzialna.)
  • dusza, wrażliwość [niepoliczalny]
   Artists have a different soul than most people. (Artyści mają inną wrażliwość niż większość ludzi.)
   He has a complicated soul. (On ma skomplikowaną duszę.)
  • dusza (osoba mieszkająca w jakimś miejscu) [tylko liczba mnoga]
   I can't imagine my apartment without Peter - he's the soul of it. (Nie mogę sobie wyobrazić mojego mieszkania bez Petera - on jest jego duszą.)
   My children are the soul of my house - it would be empty without them. (Moje dzieci są duszą mojego domu - bez nich byłby pusty.)
 2. spirit ****
  • duch, dusza (charakter osoby, np. młody duszą) [niepoliczalny]
   The team spirit was fantastic! (Duch drużyny był fantastyczny!)
   We were able to feel fighting spirit. (Byliśmy w stanie poczuć ducha walki.)
  • dusza (człowieka) [policzalny]
   Some people believe that spirit exists after the death. (Niektórzy ludzie wierzą, że dusza istnieje po śmierci.)
   Is a human's spirit visible? (Czy dusza ludzka jest widzialna?)
 3. psyche *   oficjalnie
  Lance said that Booth has the psyche of a true warrior. (Lance powiedział, że Booth ma duszę prawdziwego wojownika.)
 4. ka
  • ka, dusza (w mitologii starożytnego Egiptu)
 5. sound post

powered by  eTutor logo