"trwałe uszkodzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trwałe uszkodzenie" po polsku

trwałe uszkodzenie

rzeczownik
  1. permanent damage  

"trwałe uszkodzenie" — Słownik kolokacji angielskich

permanent damage kolokacja
  1. permanent przymiotnik + damage rzeczownik = trwałe uszkodzenie
    Bardzo silna kolokacja

    He thought about the risk of doing permanent damage to his body.

powered by  eTutor logo