"zniszczony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zniszczony" po polsku

zniszczony

przymiotnik
 1. battered *
  • zniszczony, wysłużony (np. kapelusz)
   Stop wearing this battered hat. (Przestań nosić tę wysłużoną czapkę.)
   His battered shoes have holes in them. (Jego zniszczone buty mają dziury.)
 2. done for *
 3. ruined
 4. dilapidated
  • podupadły, walący się, zniszczony
   Does anyone live in this dilapidated old house? (Czy ktoś mieszka w tym starym, podupadłym budynku?)
 5. tattered
  • rozwiany (o nadziejach), zrujnowany (o planach), zniszczony (o marzeniach)
   My reputation is tattered and I can't do anything. (Moja reputacja jest zrujnowana i nic nie mogę zrobić.)
   Their hopes were tattered when the body was found. (Ich nadzieje zostały rozwiane, gdy zostało znalezione ciało.)
 6. run-down
  • zniszczony, w marnym stanie
   Throw out your run-down shoes. (Wyrzuć swoje zniszczone buty.)
   The coat was run-down but it was cozy. (Płaszcz był w marnym stanie, ale był ciepły.)
 7. worn ,
 8. destroyed
 9. devastated
 10. decrepit
 11. blown ,
 12. desolate termin literacki
 13. in tatters
 14. decayed
 15. ratty
 16. downfallen
 17. worn out , worn-out
  • zużyty, zniszczony, znoszony, przetarty
   I love my shoes, although they are worn-out. (Uwielbiam moje buty, pomimo tego, że są znoszone.)
 18. stickit    ScoE
 19. flea-bitten
 20. buggered
 21. tatty
 22. banjaxed BrE slang
 23. knacked
 24. munted
idiom
 1. out the window
  • zniszczony, zrujnowany
   Look at my car, it's out the window! (Popatrz na mój samochód, jest zrujnowany!)
   The house which she tried to sell us was completely out the window. (Dom, który ona chciała nam sprzedać, był całkowicie zniszczony.)
 2. shot to hell
obrazek do "destroy" po polsku Burned Woods
czasownik
 1. destroy ***
  • zniszczyć, zrujnować (np. budynek) [przechodni]
   His car was completely destroyed in the accident. (Jego samochód został doszczętnie zniszczony w wypadku.)
   The hurricane destroyed our house. (Huragan zniszczył nasz dom.)
 2. total ****
  • zniszczyć, zdemolować (całkowicie)
   My car got totalled during the accident. (Mój samochód został zdemolowany podczas wypadku.)
 3. blast **
  • spustoszyć, zniszczyć [przechodni/nieprzechodni]
   They blasted my house, they took everything! (Spustoszyli mój dom, zabrali wszystko!)
   Someone blasted my fence when I was sleeping. (Ktoś zniszczył moje ogrodzenie, kiedy spałem.)
   The flood blasted the village. (Powódź zniszczyła wioskę.)
 4. wreck *
 5. humble *
  • poskromić, zniszczyć (silnego przeciwnika w sporcie) [przechodni]
   They humbled the opposite team, beating them 6:0. (Oni upokorzyli drużynę przeciwną, wygrywając z nimi 6:0.)
 6. demolish
  • zniszczyć (np. las) [przechodni]
   People demolished this forest and many animals died. (Ludzie zniszczyli ten las i wiele zwierząt zdechło.)
 7. extinguish
 8. annihilate
 9. pulverise BrE , pulverize AmE
 10. impoverish , także: empoverish
 11. mow ,
 12. crater *
 13. ravish
 14. unmake  
 15. overwear
 16. immolate
phrasal verb
 1. rip apart , rip something apart  
 2. stomp out
 3. plow under
 4. scuff up
obrazek do "damage" po polsku
czasownik
 1. damage ****
  • niszczyć, uszkodzić [przechodni]
   I am afraid our car has been damaged. (Obawiam się że nasz samochód został uszkodzony.)
   It appears she hasn't damaged it yet. (Wygląda na to, że jeszcze tego nie uszkodziła.)
   This drug can damage the liver. (Ten lek może uszkodzić wątrobę.)
 2. kill *****   [przechodni]
  I want you to kill this city. (Chcę, żebyś zniszczył to miasto.)
  Your dog killed my shoes! (Twój pies zniszczył moje buty!)
 3. harm ***
 4. devastate *
 5. shatter *
 6. mar *
 7. blight
 8. ravage
 9. taint
 10. wither , także: wither away
 11. raze , także: rase
 12. exterminate
 13. desolate termin literacki
 14. vandalize , vandalise BrE
 15. mangle
 16. deface
 17. devour *
 18. destruct
 19. dilapidate
 20. unbuild
 1. end somebody *****
phrasal verb
 1. do for somebody **
 2. take somebody down
idiom
 1. dump on someone  
 2. be the ruin of somebody
 3. lay somebody low   termin literacki
  The enemies tried to lay the king low. (Wrogowie próbowali zniszczyć króla.)
 4. do a job on someone
 5. make hamburger out of somebody , także: make mincemeat out of somebody
 6. shoot someone down in flames
phrasal verb
 1. pull something down
 2. tear something up
 3. batter something down
phrasal verb
 1. wear out

"zniszczony" — Słownik kolokacji angielskich

out the window kolokacja
 1. out przyimek + window rzeczownik = zniszczony, zrujnowany
  Zwykła kolokacja

  I asked whether she had ever looked out her window before.

  Podobne kolokacje: