"for Windows" — Słownik kolokacji angielskich

for Windows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla Windows
  1. for przyimek + window rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I started to race her for the window, then changed my mind.

    Podobne kolokacje: