"with windows" — Słownik kolokacji angielskich

with windows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z oknami
  1. with przyimek + window rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The study was a long room, with a single window at the far end.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo