"without windows" — Słownik kolokacji angielskich

without windows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez okien
  1. without przyimek + window rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were in a large control room of some sort, one without windows or doors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo