"rozpadający się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpadający się" po polsku

rozpadający się

przymiotnik
 1. ramshackle
 2. decrepit
  • rozpadający się (o budynku), zniszczony (o przedmiocie)
 3. ratty
 4. disintegrative  
 5. pulverulent oficjalnie
 6. rust bucket
obrazek do "decay" po polsku
phrasal verb
 1. fall apart , *
 2. come apart   [nieprzechodni]
  The bolts of lightning made the sky look as if it had been falling apart. (Błyskawice sprawiły, że niebo wyglądało, jakby się rozpadało.)
  I took the tool, and it immediately came apart. (Wziąłem narzędzie, a to natychmiast się rozpadło.)
 3. fall out *  
 4. rot away
 5. be falling apart
czasownik
 1. fragment ** , fragmentize American English , fragmentise British English  
  The plate fragmented when it hit the ground. (Talerz rozpadł się kiedy uderzył o ziemię.)
 2. decay *
 3. crumble *
  • rozpaść się, rozpadać się, popaść w ruinę, popadać w ruinę
   The village crumbled when everyone left to work in the city. (Ta wioska popadła w ruinę, kiedy wszyscy wyjechali do pracy do miasta.)
   The building would crumble if it weren't for its sturdy structure. (Ten budynek by się zawalił gdyby nie miał solidnej konstrukcji.)
 4. brittle
 5. splinter
 6. disintegrate  
 7. perish
 8. moulder British English , molder American English
 9. fall to pieces  
idiom
 1. be on one's last legs
 2. be on the rocks
czasownik
 1. unravel

Powiązane zwroty — "rozpadający się"

czasownik
padać = rain +6 znaczeń
spadać = fall +8 znaczeń
napadać = attack +3 znaczenia
wypadać = compare , cf (skrót) latin , także: equiparate dawne użycie +2 znaczenia
upadać = drop +2 znaczenia
opadać = slope +9 znaczeń
phrasal verb
spadać = come down +3 znaczenia
zapadać = break down +1 znaczenie
idiom
rzeczownik
rozpad = breakdown +2 znaczenia

powered by  eTutor logo