"spustoszony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spustoszony" po polsku

spustoszony

przymiotnik
 1. devastated
 2. desolate termin literacki
czasownik
 1. blast **
  • spustoszyć, zniszczyć [przechodni/nieprzechodni]
   They blasted my house, they took everything! (Spustoszyli mój dom, zabrali wszystko!)
   Someone blasted my fence when I was sleeping. (Ktoś zniszczył moje ogrodzenie, kiedy spałem.)
   The flood blasted the village. (Powódź zniszczyła wioskę.)
 2. ravish

Powiązane zwroty — "spustoszony"

przymiotnik
pusty = empty +18 znaczeń
inne
rzeczownik
pustynia = desert +1 znaczenie
czasownik
pustoszyć = devastate +4 znaczenia