TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"pustynia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pustynia" po polsku

pustynia

obrazek do "desert" po polsku obrazek do "wilderness" po polsku
rzeczownik
 1. desert ***
  • pustynia [policzalny lub niepoliczalny]
   The Sahara is the largest desert in the world. (Sahara to największa pustynia na świecie.)
   This terrain is mostly desert. (Ten teren to w większości pustynia.)
   important nie mylić z: dessert
  • pustynia, bezludne miejsce, odludzie, pustkowie [policzalny]
   Our office is like a desert, almost everyone is on vacation. (Nasze biuro jest jak pustynia, prawie wszyscy są na urlopie.)
   After the fire this town is like a desert. (Po pożarze to miasto jest jak pustynia.)
  • pustynia (np. cywilizacyjna, kulturalna) [policzalny]
   This city has nothing to offer. It's a cultural desert. (To miasto nie ma nic do zaoferowania. To jest pustynia kulturalna.)
 2. wilderness **
  • pustkowie, pustynia, odludzie, uroczysko (odludne miejsce) [policzalny]
   We got lost in some wilderness. (Zagubiliśmy się na jakimś pustkowiu.)
   He lives in a small cottage in the wilderness. (On mieszka w małej chatce na odludziu.)

Powiązane zwroty — "pustynia"

przymiotnik
pusty = empty +18 znaczeń
bezkresny (np. poszukiwania, droga, pustynia) = endless
inne
rzeczownik
Sahara (największa gorąca pustynia na świecie) = Sahara
pustka = emptiness +6 znaczeń
pustelnik = hermit +2 znaczenia
erg (pustynia piaszczysta) = erg
hamada (pustynia kamienista) = hamada
czasownik
pustoszeć = empty +1 znaczenie
spustoszyć = blast +1 znaczenie
pustoszyć = devastate +3 znaczenia
przysłówek
pusto = hollowly +3 znaczenia