ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"desert" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "desert" po angielsku

desert ***

czasownik
 1. opuszczać, zostawiać, porzucać [przechodni]
  They had to desert their house when the war started. (Oni musieli opuścić swój dom, kiedy rozpoczęła się wojna.)
  Our friends deserted us when we needed them the most. (Nasi przyjaciele opuścili nas gdy najbardziej ich potrzebowaliśmy.)
 2. wyjeżdżać, opuszczać (np. małe miasteczko) [przechodni]
  We deserted our hometown and moved to London. (Opuściliśmy nasze rodzinne miasteczko i przeprowadziliśmy się do Londynu.)
  All people deserted this town after a huge fire. (Wszyscy ludzie opuścili to miasto po ogromnym pożarze.)
  He deserted his old house and moved to another city. (Zostawił swój stary dom i przeprowadził się do innego miasta.)
  link synonim: abandon
 3. zdezerterować (np. z armii, z szeregów partii) [nieprzechodni]
  Ten soldiers deserted the army. (Dziesięciu żołnierzy zdezerterowało z armii.)
  He deserted his unit and returned to England. (On zdezerterował ze swojej jednostki i wrócił do Anglii.)
 4. opuszczać (np. natchnienie, pewność siebie) [przechodni]
  Suddenly, my confidence deserted me. (Nagle moja pewność siebie opuściła mnie.)
  I can't write a poem. My inspiration has deserted me. (Nie mogę napisać wiersza. Opuściła mnie moja inspiracja.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

desert ***

obrazek do "desert" po polsku
rzeczownik
 1. pustynia [policzalny lub niepoliczalny]
  There's very little water in the desert. (Na pustyni jest bardzo mało wody.)
  The Sahara is the largest desert in the world. (Sahara to największa pustynia na świecie.)
  important nie mylić z: dessert
 2. pustynia (miejsce, gdzie zamarła wszelka aktywność) [policzalny]
  Our office is like a desert, almost everyone is on vacation. (Nasze biuro jest jak pustynia, prawie wszyscy są na urlopie.)
  After the fire this town is like a desert. (Po pożarze to miasto jest jak pustynia.)
 3. zasłużona nagroda, zasłużona kara

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. pustynny

Powiązane zwroty — "desert"

przymiotnik
deserted = bezludny (o obszarze), opustoszały (np. o mieście), opuszczony (np. o dziecku) +1 znaczenie
rzeczownik
czasownik
idiom
kolokacje

podobne do "desert" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "desert" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo