PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"plamić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "plamić" po polsku

plamić

czasownik
 1. smudge
  • brudzić (coś rękami), plamić (np. ubranie)
   Son, try not to smudge your new clothes. (Synu, postaraj się nie poplamić swoich nowych ubrań.)
   I smudged my face when I was working in the garden. (Pobrudziłem sobie twarz, kiedy pracowałem w ogrodzie.)
   The gardener smudged her dungarees. (Ogrodniczka poplamiła swój kombinezon.)
 2. speck
  • plamić (coś czymś), pstrzyć (coś czymś)
 3. taint
  • plugawić, plamić (honor), niszczyć (reputację), kalać (dobre imię)
   You taint your family honor with your deeds. (Plamisz honor twojej rodziny swoimi uczynkami.)
 4. tarnish
  • plamić (honor), szargać (reputację)
   to adversely affect
 5. sully
 6. defile
 7. smirch
 8. befleck
czasownik
 1. dirty **
  • splamić (np. honor, reputację)
   She dirtied her family's reputation by getting pregnant. (Ona splamiła reputację swojej rodziny poprzez zajście w ciążę.)
   I would rather die than dirty my reputation. (Wolałbym umrzeć niż splamić moją reputację.)
 2. profane
  • splamić (np. honor)
   You cannot be a knight if you profaned your honour. (Nie możesz być rycerzem, jeśli splamiłeś swój honor.)
   He profaned the honor of the family! (On splamił honor rodziny!)
 3. maculate   literary
 4. attaint
czasownik
 1. stain **
 2. blot
 3. blotch
 4. splotch
 5. smut
 6. bedabble
 7. imbrue , także: embrue
 8. smutch

Powiązane zwroty — "plamić"

rzeczownik
plama = stain +19 znaczeń
plamka = freckle +4 znaczenia
przymiotnik
plamisty = patchy +3 znaczenia
czasownik
Zobacz także: plamistośćplamienie

powered by  eTutor logo