KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"splamić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "splamić" po polsku

splamić

czasownik
 1. dirty **
  • splamić (np. honor, reputację)
   She dirtied her family's reputation by getting pregnant. (Ona splamiła reputację swojej rodziny poprzez zajście w ciążę.)
   I would rather die than dirty my reputation. (Wolałbym umrzeć niż splamić moją reputację.)
 2. profane
  • splamić (np. honor)
   You cannot be a knight if you profaned your honour. (Nie możesz być rycerzem, jeśli splamiłeś swój honor.)
   He profaned the honor of the family! (On splamił honor rodziny!)
 3. stain **
  • splamić (np. honor) literary [TRANSITIVE]
   You stained the honor of your family. (Splamiłeś honor swojej rodziny.)
   His reputation has been stained by his deeds. (Jego reputacja została splamiona jego uczynkami.)
 4. blot
  • splamić, skalać (np. honor, opinię)
 5. smirch
  • splamić (czyjś honor, dobre imię)
 6. maculate   literary
 7. attaint
czasownik
 1. smudge
  • brudzić (coś rękami), plamić (np. ubranie)
   Son, try not to smudge your new clothes. (Synu, postaraj się nie poplamić swoich nowych ubrań.)
   I smudged my face when I was working in the garden. (Pobrudziłem sobie twarz, kiedy pracowałem w ogrodzie.)
   The gardener smudged her dungarees. (Ogrodniczka poplamiła swój kombinezon.)
 2. speck
 3. taint
  • plugawić, plamić (honor), niszczyć (reputację), kalać (dobre imię)
   You taint your family honor with your deeds. (Plamisz honor twojej rodziny swoimi uczynkami.)
 4. tarnish
 5. sully
 6. defile
 7. befleck

Powiązane zwroty — "splamić"

rzeczownik
czasownik
poplamić = blotch +5 znaczeń
idiom
Zobacz także: splamić czyjś honor

powered by  eTutor logo