"end somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "end somebody" po angielsku

The Death of Marat
rzeczownik
 1. koniec (np. jakiegoś wydarzenia, spotkania, opowieści) [tylko liczba pojedyncza]
  This meeting has come to an end. (To spotkanie dobiegło końca.)
  This is the end of the film. (To jest koniec filmu.)
  And that's the end of the story. (I to już koniec tej historii.)
  It's not the end of the world. (To nie koniec świata.)
  przeciwieństwo: start
 2. koniec, końcówka [tylko liczba pojedyncza]
  The knife had a very sharp end. (Nóż miał bardzo ostrą końcówkę.)
  The end of your tongue is white, you should see a doctor. (Końcówka twojego języka jest biała, powinieneś pójść do lekarza.)
  We had a beer at the end of the match. (Na końcówce meczu piliśmy piwo.)
 3. zakończenie [policzalny]
  Watch out, the end of the semester is approaching. (Uważaj, zbliża się zakończenie semestru.)
  The end of the semester is near, I have plenty to do. (Zbliża się zakończenie semestru, mam wiele do zrobienia.)
 4. czubek, koniuszek [policzalny]
  You have ketchup on the end of your nose. (Masz ketchup na czubku nosa.)
  She picked up her mirror with the ends of her fingers. (Ona podniosła swoje lusterko koniuszkami palców.)
  The end of the knife is sharp. (Czubek noża jest ostry.)
  link synonim: tip
 5. koniec (skali, spektrum) [policzalny]
  Her wrath is reaching the end of the scale. (Jej wściekłość sięga końca skali.)
 6. koniec (druga strona połączenia telefonicznego) [policzalny]
  What did the person at the other end of the line say? (Co powiedziała osoba po drugiej stronie?)
 7. resztka, końcówka (np. papierosa)  BrE
  She ate the end of the bread. (Ona zjadła resztkę chleba.)
  He doesn't smoke the ends of the cigarettes. (On nie pali końcówek papierosów.)
  He dropped the end of the cigarette on the carpet. (On upuścił resztkę papierosa na dywan.)
 8. cel [policzalny]
  My friend has ambitious ends. (Mój przyjaciel ma ambitne cele.)
  The son used his father for his own ends. (Syn wykorzystywał swojego ojca dla własnych celów.)
 9. sprawy (związane z wykonywaniem jakiejś pracy) potocznie [tylko liczba pojedyncza]
  I've got a lot of end at work. (Mam dużo spraw w pracy.)
  I can't leave early, I still have a lot of end. (Nie mogę wyjść wcześniej, mam nadal dużo spraw.)
 10. pole, część boiska sportowego [policzalny]
 11. śmierć [policzalny]
  The man awaited his end. (Mężczyzna czekał na swoją śmierć.)
  She thought the end was near. (Myślała, że śmierć była blisko.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. kończyć się [nieprzechodni]
  How does the story end? (Jak kończy się historia?)
  Your life will end some day. (Twoje życie kiedyś się skończy.)
  link synonim: finish
  przeciwieństwo: start
 2. kończyć, zakończyć (coś) [przechodni]
  We have to end this relationship. (Musimy zakończyć ten związek.)
  She ended the relationship because she didn't love him anymore. (Zakończyła związek, ponieważ już go nie kochała.)
 3. skończyć (np. ze swoim życiem) termin literacki [przechodni]
  I want to finally end it all. (Chcę w końcu skończyć z tym wszystkim.)
  She planned to end her life. (Planowała skończyć ze swoim życiem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. cel sam w sobie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "end somebody"

rzeczownik
phrasal verb
czasownik
przymiotnik
endless = niewyczerpany, niezliczony, nieograniczony (np. cierpliwość, zasoby) +2 znaczenia
unending = nieustanny (np. o cierpieniu), nieskończony (np. o możliwościach), wieczny (np. o życiu)
inne
idiom