"czubek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czubek" po polsku

czubek

rzeczownik
 1. tip ***
  • koniuszek, czubek, wierzchołek [policzalny]
   That was only the tip of the iceberg. (To był tylko wierzchołek góry lodowej.)
   Tom kissed the tip of her nose. (Tom pocałował koniuszek jej nosa.)
   link synonim: end
 2. end *****
  • czubek, koniuszek [policzalny]
   You have ketchup on the end of your nose. (Masz ketchup na czubku nosa.)
   She picked up her mirror with the ends of her fingers. (Ona podniosła swoje lusterko koniuszkami palców.)
   The end of the knife is sharp. (Czubek noża jest ostry.)
   link synonim: tip
 3. crest *
  • grzebień, czubek (np. z piór u ptaków)
   This bird can be identified by its colorful crest. (Ten ptak może zostać rozpoznany dzięki jego kolorowemu grzebieniowi.)
 4. creep **
  • czubek, świrus, psychol, dziwak (osoba obsesyjnie zabiegająca o czyjąś uwagę) potocznie
   He's a creep, known for stalking celebrities. (On jest psycholem, znanym ze śledzenia celebrytów.)
   link synonim: creeper
  • głupek, czubek potocznie
   Shut up, you creep! (Zamknij się, ty czubku!)
 5. spire
 6. point ***** , pt (skrót) *
  • koniuszek, czubek, szpic [policzalny]
   The point of the knife is very sharp. (Końcówka noża jest bardzo ostra.)
   She kicked me with the point of her shoe. (Ona kopnęła mnie czubkiem buta.)
 7. head ***** , także: heid dialekt
  • czubek (np. krostki) [policzalny]
   The head of my pimple annoys me. (Denerwuje mnie czubek mojego pryszcza.)
 8. kook
 9. creeper
 10. headcase
 11. whack job
 12. wack job
 13. mentalist
 14. demento
 15. headfuck slang
 16. mindfuck