ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wierzchołek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wierzchołek" po polsku

wierzchołek

obrazek do "top" po polsku obrazek do "summit" po polsku obrazek do "mountain top" po polsku
rzeczownik
 1. top , *****
  • wierzchołek, szczyt [policzalny]
   We reached the top of the mountain. (Dotarliśmy na szczyt góry.)
   I could see only the top of his head from behind the fence. (Zza płotu mogłem dostrzec jedynie czubek jego głowy.)
   The view from the top was beautiful. (Widok ze szczytu był piękny.)
   link synonim: peak
 2. tip ***
  • koniuszek, czubek, wierzchołek [policzalny]
   That was only the tip of the iceberg. (To był tylko wierzchołek góry lodowej.)
   Tom kissed the tip of her nose. (Tom pocałował koniuszek jej nosa.)
   link synonim: end
 3. summit **
  • szczyt, wierzchołek [policzalny]
   Many people have now reached the summit of Mount Everest. (Wiele osób zdobyło już szczyt Mount Everest.)
   We wanted to climb up the summit of Rysy. (Chcieliśmy wspiąć się na szczyt Rysów.)
   The summit of the mountain was covered with snow. (Szczyt góry był pokryty śniegiem.)
   link synonimy: peak, mountain top
 4. pinnacle
 5. crown **
  • szczyt, wierzchołek (np. góry)
   She hasn't reached the crown of the Alps yet. (Ona nie zdobyła jeszcze szczytu Alp.)
   The view from the crown of the mountain was amazing! (Widok z wierzchołka góry był niesamowity!)
 6. node * , nodus , także: crunode  
 7. apex   termin techniczny
 8. cusp , także: cuspis
 9. mountain top , mountain peak
  • szczyt (góry), wierzchołek (góry)
   An hour later the mountain top was covered in snow. (Godzinę później szczyt był pokryty śniegiem.)
   link synonimy: summit, peak
 10. vertex

"wierzchołek" — Słownik kolokacji angielskich

mountain peak kolokacja
 1. mountain rzeczownik + peak rzeczownik = szczyt (góry), wierzchołek (góry)
  Bardzo silna kolokacja

  Finally, from the top of a mountain peak, there was the wine country at last.

mountain top kolokacja
 1. mountain rzeczownik + top rzeczownik = szczyt (góry), wierzchołek (góry)
  Bardzo silna kolokacja

  We ran up to a mountain top, Left history far behind us.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo