14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"mountain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mountain rzeczownik

rzeczownik + mountain
Kolokacji: 214
Rocky Mountain • Appalachian Mountain • White Mountain • Blue Mountain • Ural Mountain • Catskill Mountain • Cascade Mountain • ...
mountain + rzeczownik
Kolokacji: 228
mountain range • Mountain View • mountain bike • mountain road • mountain peak • mountain lion • mountain slope • mountain village • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
1. mountain range = łańcuch górski, pasmo górskie mountain range
2. Mountain View = Krajobraz górski Mountain View
5. mountain peak = szczyt (góry), wierzchołek (góry) mountain peak
  • Finally, from the top of a mountain peak, there was the wine country at last.
  • Just the shadow of dark mountain peaks rose behind them.
  • The road cut straight through these to the massive mountain peak at the far end.
  • She saw the movement, looked at him with one eye, then back to the mountain peak.
  • Imagine you are standing at the top of a mountain peak.
  • When you are ready, fly towards a mountain peak, and land.
  • As the pilot started to bank the plane, a mountain peak looked suddenly in front of him.
  • She was stuck on top of a mountain peak with no way down.
  • Many mountain peaks have been named after Hayden as well.
  • A steep mountain peak rose before us, far higher than any other we had passed.
6. mountain lion = puma, puma płowa, kuguar mountain lion
8. mountain slope = stok górski mountain slope
12. mountain top = szczyt (góry), wierzchołek (góry) mountain top
16. mountain lake = jezioro górskie mountain lake
19. mountain chain = łańcuch górski mountain chain
20. mountain town = miasto górskie mountain town
22. mountain air = górskie powietrze mountain air
23. mountain man = mieszkaniec gór (w USA) mountain man
24. mountain area = obszar górski mountain area
25. mountain climbing = wspinaczka wysokogórska mountain climbing
26. mountain forest = las górski mountain forest
28. Mountain Dew = Whisky Mountain Dew
30. mountain path = ścieżka górska mountain path
34. mountain scenery = górska sceneria mountain scenery
35. mountain guide = przewodnik górski (o osobie) mountain guide
37. mountain side = strona górska mountain side
38. Mountain West Conference = Zachód górski Konferencja Mountain West Conference
39. mountain hut = schronisko górskie mountain hut
40. Rocky Mountain News = Rocky Wiadomości górskie Rocky Mountain News
41. mountain people = ludzie górscy mountain people
43. mountain wall = ściana górska mountain wall
44. mountain retreat = wycofanie się górskie mountain retreat
46. mountain community = społeczność górska mountain community
48. mountain landscape = krajobraz górski mountain landscape
49. mountain stronghold = twierdza górska mountain stronghold
50. mountain terrain = teren górski mountain terrain
51. mountain summit = szczyt górski mountain summit
53. mountain system = system górski mountain system
54. mountain cabin = kabina górska mountain cabin
mountain + czasownik
Kolokacji: 67
mountain rises • mountain overlooking • surrounded by mountains • mountain forms • mountain looms • ...
czasownik + mountain
Kolokacji: 31
mountain called • move mountains • mountain known • include mountains • mean mountain • climb the mountain • ...
przymiotnik + mountain
Kolokacji: 160
high mountain • distant mountain • nearby mountain • tall mountain • rugged mountain • steep mountain • small mountain • ...
przyimek + mountain
Kolokacji: 35
by mountains • with mountains • about mountains • on top of a mountain • down the mountain • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.