PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"mountain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mountain rzeczownik

rzeczownik + mountain
Kolokacji: 214
Rocky Mountain • Appalachian Mountain • White Mountain • Blue Mountain • Ural Mountain • Catskill Mountain • Cascade Mountain • ...
mountain + rzeczownik
Kolokacji: 228
mountain range • Mountain View • mountain bike • mountain road • mountain peak • mountain lion • mountain slope • mountain village • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
1. mountain range = łańcuch górski, pasmo górskie mountain range
2. Mountain View = Krajobraz górski Mountain View
5. mountain peak = szczyt (góry), wierzchołek (góry) mountain peak
6. mountain lion = puma, puma płowa, kuguar mountain lion
8. mountain slope = stok górski mountain slope
12. mountain top = szczyt (góry), wierzchołek (góry) mountain top
16. mountain lake = jezioro górskie mountain lake
19. mountain chain = łańcuch górski mountain chain
20. mountain town = miasto górskie mountain town
22. mountain air = górskie powietrze mountain air
23. mountain man = mieszkaniec gór (w USA) mountain man
24. mountain area = obszar górski mountain area
25. mountain climbing = wspinaczka wysokogórska mountain climbing
26. mountain forest = las górski mountain forest
28. Mountain Dew = Whisky Mountain Dew
30. mountain path = ścieżka górska mountain path
  • The next morning, she went out of the house, down the mountain path that led to the city below.
  • And what you said about that mountain path is very fine.
  • Perhaps, because it is too cold up on our mountain path.
  • Far down, at the very bottom of the mountain path, the man in black could be seen running.
  • On his way down a mountain path, he heard a voice crying out for help.
  • They proceeded along the mountain path to an open space.
  • She walked about, too, on foot up the mountain paths.
  • We've been told to keep away from the mountain paths, and so we obey.
  • But not back up the mountain path; it was too steep.
  • They stood facing each other on the narrow mountain path.
34. mountain scenery = górska sceneria mountain scenery
35. mountain guide = przewodnik górski (o osobie) mountain guide
37. mountain side = strona górska mountain side
38. Mountain West Conference = Zachód górski Konferencja Mountain West Conference
39. mountain hut = schronisko górskie mountain hut
40. Rocky Mountain News = Rocky Wiadomości górskie Rocky Mountain News
41. mountain people = ludzie górscy mountain people
43. mountain wall = ściana górska mountain wall
44. mountain retreat = wycofanie się górskie mountain retreat
46. mountain community = społeczność górska mountain community
48. mountain landscape = krajobraz górski mountain landscape
49. mountain stronghold = twierdza górska mountain stronghold
50. mountain terrain = teren górski mountain terrain
51. mountain summit = szczyt górski mountain summit
53. mountain system = system górski mountain system
54. mountain cabin = kabina górska mountain cabin
mountain + czasownik
Kolokacji: 67
mountain rises • mountain overlooking • surrounded by mountains • mountain forms • mountain looms • ...
czasownik + mountain
Kolokacji: 31
mountain called • move mountains • mountain known • include mountains • mean mountain • climb the mountain • ...
przymiotnik + mountain
Kolokacji: 160
high mountain • distant mountain • nearby mountain • tall mountain • rugged mountain • steep mountain • small mountain • ...
przyimek + mountain
Kolokacji: 35
by mountains • with mountains • about mountains • on top of a mountain • down the mountain • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.