"mountain cabin" — Słownik kolokacji angielskich

mountain cabin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kabina górska
  1. mountain rzeczownik + cabin rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His mountain cabin is off limits, but go early and you'll have the shrine to yourself.