"passenger cabin" — Słownik kolokacji angielskich

passenger cabin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kajuta pasażerska
  1. passenger rzeczownik + cabin rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I followed her up a set of steps into the rear passenger cabin.

podobne do "passenger cabin" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "passenger cabin" po angielsku

rzeczownik
cabin passenger = pasażer kabinowy, pasażer kajutowy (w odróżnieniu od pasażera podróżującego na pokładzie)