"Mountain Stage" — Słownik kolokacji angielskich

Mountain Stage kolokacja
Popularniejsza odmiana: mountain stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Etap górski
  1. mountain rzeczownik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Going to a mountain stage would require a trip of several days.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo